Lp. Nr kat. Nazwa Opis
Rozdzielnie budowlane
01 6.1 Rozdzielnia budowlana RB-0 RB-0/F
02 6.2 Rozdzielnia budowlana RB-1 RB-1/F
03 6.3 Rozdzielnia budowlana RB-2 RB-2/F
04 6.4 Rozdzielnia budowlana RB-3 RB-3/F
Rozdzielnie słupowych stacji transformatorowych
01 10 Słupowych stacji transformatorowych RST
Szafy kablowe
01 5.1 Szafa kablowa SK-0 SK-0/F
02 5.2 Szafa kablowa SK-1 SK-1/F
03 5.3 Szafa kablowa SK-2 SK-2/F
04 5.4 Szafa kablowa SK-3 SK-3/F
05 5.5 Szafa kablowa SK-4 SK-4/F
Szafy oświetlenia ulicznego
01 7.1 Szafa oświetlenia ulicznego SOU-2/W/F
02 7.2 Szafa oświetlenia ulicznego SOU-3/RO/F
03 7.3 Szafa oświetlenia ulicznego SOU-4/RO/F
04 7.4 Szafa oświetlenia ulicznego SOU-5/RO/F
05 7.5 Szafa oświetlenia ulicznego SOU-4/RO/F
Układy pomiarowe półpośrednie
01 8.1 Układ pomiarowy półpośredni UP-1
02 8.2 Układ pomiarowy półpośredni UP-1/F
03 8.3 Układ pomiarowy półpośredni UP-2
04 8.4 Układ pomiarowy półpośredni UP-2/F
05 8.5 Układ pomiarowy półpośredni UP-3/F
Układy samoczynnego załączenia rezerwy
01 9.1 Uk. samoczynnego zał. rezerwy SZR-250/F
02 9.2 Uk. samoczynnego zał. rezerwy SZR-400/F
Złącza kablowe
01 2.1 Złącze kablowe ZK-1/F
02 2.2 Złącze kablowe ZK-1/R/F
03 2.3 Złącze kablowe ZK-1/T
04 2.4 Złącze kablowe ZK-1/R/A/F
05 2.5 Złącze kablowe ZK-2/R/F
06 2.6 Złącze kablowe ZK-2/F
07 2.7 Złącze kablowe ZK-3/2R/F
08 2.8 Złącze kablowe ZK-3/R/F
09 2.9 Złącze kablowe ZK- 3/F
10 2.10 Złącze kablowe ZK-3/R/F
11 2.11 Złącze kablowe ZK-4/2R/F
12 2.12 Złącze kablowe ZK-4/3R/F ZK-5/4R/F
13 2.13 Złącze kablowe ZK-8/R/F
Złącza kablowo-pomiarowe
01 4.1 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/R0/1P
02 4.2 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/R0/1P/F
03 4.3 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/1/1P
04 4.4 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-1/1/1P/F
05 4.5 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-2/2R0/2P/F
06 4.6 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-2/2+R0/2P/F
07 4.7 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-3/2+R0/2P/F
08 4.8 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-4/2+2R0/2P/F
09 4.9 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-4/3R/3P/F
10 4.10 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-3/2+R0/3P
11 4.11 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-3/2+R0/3P/F
12 4.12 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-3/2/3P/F
13 4.13 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-3/2L2+L0/1P/F
14 4.14 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-4/2L2+2L0/2P/F
15 4.15 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-3/2L2+L0/2P/F
16 4.16 Złącze kablowo-pomiarowe ZKP-4/2L2+2L0/2P/F
Złącza pomiarowe
01 3.1 Złącze pomiarowe ZP-1/F
02 3.2 Złącze pomiarowe ZP-1/LZ/F BB
03 3.3 Złącze pomiarowe ZP-1/2LZ/F
04 3.4 Złącze pomiarowe ZP-1/LZ/F
05 3.5 Złącze pomiarowe SP-260
06 3.6 Złącze pomiarowe ZP-1/GZE/F
07 3.7 Złącze pomiarowe ZP-2/F
08 3.8 Złącze pomiarowe ZP-2/LZ/F
09 3.9 Złącze pomiarowe ZP-2/R/F
10 3.10 Złącze pomiarowe ZP-2/2R/F
11 3.11 Złącze pomiarowe ZP-3/LZ/F
12 3.12 Złącze pomiarowe ZP-6/F
13 3.13 Złącze pomiarowe ZP-12/F
14 3.14 Złącze pomiarowe SPP-1/F
15 3.15 Złącze pomiarowe SPP-1/F
16 3.16 Złącze pomiarowe SPP-1/F


W swojej ofercie prefabrykujemy urządzenia w obudowach:
Metalowych Termoutwardzalnych
» Rozdzielnie główne
» Rozdzielnie obwodowe
» Rozdzielnie półpośrednie
» Rozdzielnie przemysłowe
» Rozdzielnie automatyki
» Przystawki pośrednie
» Szafy i złącza kablowe
» Szafy pomiarowe
» Szafy pomiarowo - kablowe
» Rozdzielnie budowlane
» Rozdzielnie z układami półpośrednimi
» Szafy oświetlenia ulicznego i SZR

Prefabrykacja urządzeń elektrycznych w obudowach:

Metalowych
» Rozdzielnie główne
» Rozdzielnie obwodowe
» Rozdzielnie półpośrednie
» Rozdzielnie przemysłowe
» Rozdzielnie automatyki
» Przystawki pośrednie

Termoutwardzalnych
» Szafy i złącza kablowe
» Szafy pomiarowe
» Szafy pomiarowo - kablowe
» Rozdzielnie budowlane
» Rozdzielnie z układami półpośrednimi
» Szafy oświetlenia ulicznego i SZR
Sklep | O firmie | Aktualności | Referencje | Kontakt

web by INTERMEDIA iem.pl | Copyright © 2007 ZUE SOWA | stat: /
tel: 0502-336-409
tel: 032 415-09-61
www: www.zuesowa.pl
mail: biuro@zuesowa.pl